Lansarea proiectului ACCES ŞI ACCESIBILITATE

Proiectul este cofinanţat de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI prin Programul anual privind finanţările nerambursabile de la bugetul propriu al UAT Municipiul Botoşani, pentru activităţi nonprofit – cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului şi sport pentru anul 2018, în conditiile prevăzute de Legea 350/2005, domeniul de finanţare: SOCIAL.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 21.119,10 lei, din care:

  • 18.796,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din fondurile bugetului Municipiului Botoşani;
  •  2.323,10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

 Scopul proiectului: Îmbunataţirea gradului de accesibilitate la mediul educaţional a copilului imobilizat în scaun rulant.

 Activităţile prevăzute în proiect se vor desfăşura în perioada 01.06 -31.10.2018 în spaţii publice, instituţii din Judeţul Botoşani, sediu social asociaţie.

 Grupul ţintă al proiectului este format din: Beneficiari direcţi: 10 copii cu dizabilitate fizică, imobilizaţi în scaun rulant, beneficiari ai asociaţiei. Beneficiari indirecţi: CJRAE Botoşani în calitate de colaborator, şcolile din Botoşani care au intergraţi în invăţămant copii imobilizaţi în  scaun rulant, familiile copiilor cu dizabilitate, precum şi viitorii beneficiari.

 

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

10 copii imobilizaţi în scaun rulant vor beneficia de îmbunataţirea procesului de integrare şcolara şi sociala, se va asigura continuitatea acestuia şi  totodata vine in sprijinul viitorilor beneficiari;

– 2 campanii de informare, conştientizare şi sensibilizare a comunității asupra problematicii copiilor cu dizabilitate fizică, imobilizaţi în scaun rulant;

– 1 conferinţă de presă  cu repezentanţi ai instituţiilor publice abilitate cu care intra în contact direct copilul/adolescentul/adultul cu dizabilităţi,  părinţi, alte ONG-uri, alte persone interesate;

–  10 voluntari recrutați, și implicați în activitățile proiectului;

–  500 persoane informate.

Persoane de contact:

Preşedinte, Spiridon Constantin

Coordonator proiect, Spiridon Simona

Autor: OSV