Misiune

doctor-copil

Scopul  asociaţiei Ofera Sansa Viitorului este exclusiv umanitar, constând în acordarea unui sprijin eficient prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii, diferitelor categorii sociale defavorizate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, Strangere de fonduri, identificarea şi ajutorarea copiilor cu probleme de sănătate şi a celor cu  malformaţii, copiilor străzii, a celor din centrele de plasament, identificarea şi sprijinirea copiilor maltrataţi de părinţi sau a celor abuzaţi fizic şi / sau psihic, recuperarea copiilor neadaptaţi şi a celor cu dizabilităţi, a bătrânilor neajutoraţi; integrarea acestora în standardele unei societăţi civilizate, precum şi ajutorarea familiilor nevoiaşe, a bătrânilor şi a altor persoane care necesită ajutor;

Obiectul de activitate al asociaţiei este următorul:

 1. Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri,
 2. Organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul socio-medical, al marketingului şi managementului sanitar public şi privat cu participare internă şi internaţională;
 3. Organizarea, în preajma Sărbătorilor,  a unor acţiuni  caritabile la centrele de copii orfani sau cu dizabilitati şi azilele de bătrâni.
 4.  Informarea, îndrumarea şi ajutorarea membrilor asociaţiei pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;
 5. Întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă copilul şi grupul ţintă în societate, conştientizarea opiniei publice asupra acestora;
 6. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
 7. Implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;
 8. Promovarea ideii de cunoaştere şi respectare a drepturilor omului într-o societate de consum marcată de profunde mutaţii structurale, cum este societatea românească;
 9. Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;
 10. Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului;
 11. Promovarea şi susţinerea familiei   – bază solidă a societăţii;
 12. Strângere de fonduri pentru copiii cu malformaţii, pentru persoanele cu handicap, bătrânii neajutoraţi, etc.
 13. Activităţi de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare profesională pentru tineri;
 14. Înfiinţarea unui birou pentru servicii de consiliere şi ajutorare a celor aflaţi în impas.
 15. Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;
 16. Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurărilor de sănătate din România – prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.
 17. Susţinerea desfăşurării activităţii cabinetelor medicale în vederea îmbunătăţirii actului medical profesional, susţinerea desfăşurării activităţilor ştiinţifice şi de cercetare;
 18. Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private  în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;
 19. Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
 20. Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii;
 21. Cunoaşterea şi promovarea standardelor sociale şi sanitare ale Uniunii Europene având ca ţel atingerea acestora în cel mai scurt timp;
 22. Editarea unui periodic gratuit în care să fie descrise cazurile dificile soluţionate cu ajutorul Asociaţiei sau al altor organizaţii similare.

About Author: Ofera Sansa Viitorului