Sponsorizeaza

SPONSORIZEAZA ASOCIATIA OFERA SANSA VIITORULUI

Legea sponsorizării și codul fiscal permit societățiilor comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilitățile fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege. Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite. Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre):

* 20% din impozitl de profit datorat

* 0.5% din cifra de afaceri

Mai mult, începând cu 1 aprilie 2018, societățiile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult (furnizori de servici sociale acreditați cu cel puțin un serviciu licențiat, potrivit legii), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntrprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către organizația fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (noul formular 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor/data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care se datorează impozitul, în care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

 

Suntem recunoscatori tuturor sponsorilor nostri, care vor fi incluşi în raportul anual de activitate al  Asociatiei “Ofera Sansa Viitorului”.
Donaţiile oferite de sponsori vor fi utilizate în exclusivitate în scopul pentru care au fost făcute, în concordanţă cu activitatea specifică a asociatiei.
Pentru a putea sponsoriza asociatia noastra trebuie încheieat un contract de sponsorizare între firma dumneavoastră şi Asociaţia Ofera Sansa Viitorului, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit al firmei.
Pentru informatii si alte detalii privind contractele de sponsorizare, nu ezitati sa ne contactati:
E-mail: oferasansaviitorului@yahoo.com 
 
Legislatie
Sponsorii Asociatiei “Ofera Sansa Viitorului”.vor beneficia, pentru suma sponsorizată, de facilităţile prevăzute in Codul Fiscal al Romaniei, Titlul II, Capitolul II, Art.21, alin.4, lit. p.
“TITLUL II : Impozitul pe profit. CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.
Art.21:Cheltuieli.alin(4) lit p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat”

Detalii
Pentru donatiile in RON, contul IBAN este: RO21BACX0000000875313001
Deschis la Unicredit Bank, filiala Botosani

Descarcati contractul de sponsorizare:
Contract de sponsorizare – Word Document
Contract de sponsorizare – PDF Document

About Author: Ofera Sansa Viitorului